fbpx

Mechanické poškození

Jednou z nejčastějších příčin neobvyklých zvuků z disku je mechanické poškození. Mezi hlavní typy mechanického poškození patří:

Poškození čtecí/zapisovací hlavy

Co se děje? Čtecí/zapisovací hlavy se pohybují nad povrchem ploten ve vzdálenosti pouhých nanometrů. Jakékoli poškození může mít katastrofální následky.

Příznaky:

 • Cvakavé nebo škrábavé zvuky při přístupu k datům
 • Neschopnost číst určité sektory disku
 • Časté “zamrzání” systému při čtení dat

Technické detaily:

 • Poškozená hlava může způsobit fyzické poškrábání povrchu ploten
 • Elektromagnetické cívky v hlavě mohou selhat, což vede k neschopnosti číst nebo zapisovat data
 • Při vážném poškození může hlava “havarovat” na povrch plotny, což způsobí rozsáhlé poškození dat

Poškození čtecí nebo zapisovací hlavy disku může způsobovat neobvyklé zvuky, jako je cvakání nebo bzučení. Tyto zvuky jsou způsobeny tím, že poškozená hlava nemůže správně přistupovat k datům na discích.

Poškození ploten disku

Poškozená čtecí-zapisovací hlava HDD – Detailní pohled na poškozenou hlavu pevného disku. Hlava je zlomená nebo ohnutá, s opotřebením a škrábanci, na pozadí jsou viditelné škrábance na plotně disku, technické prostředí dílny s nástroji a náhradními díly.

Co se děje? Plotny jsou kovové nebo skleněné disky pokryté magnetickou vrstvou, na které se ukládají data. Jejich poškození je často nevratné.

Příznaky:

 • Škrábavé nebo mlecí zvuky při provozu disku
 • Nečitelnost velkých bloků dat
 • Náhlá ztráta kapacity disku

Technické detaily:

 • Fyzické poškrábání ploten vede k tzv. “bad sektorům”
 • Demagnetizace částí plotny způsobuje ztrátu dat
 • Při závažném poškození může dojít k úplnému roztříštění plotny, což vede k totální ztrátě dat

Poškození samotných ploten disku, na kterých jsou uložena data, může způsobovat různé neobvyklé zvuky. Tyto zvuky mohou být obtížně identifikovatelné, ale mohou signalizovat vážnější problém s mechanickou částí disku.
Pokud disk začne vydávat jakékoliv neobvyklé zvuky, je důležité ho okamžitě přestat používat a svěřit se do rukou odborníků, kteří mohou provést podrobnou diagnostiku a navrhnout řešení, jak data zachránit a disk opravit.

Zaseknutí pohyblivých částí (head stack assembly)

Co se děje? Mechanismus pohybující čtecími hlavami se může zaseknout, což brání přístupu k datům.

Příznaky:

 • Opakované cvakání při pokusu o start disku
 • Disk se neroztočí nebo se točí nepravidelně
 • Systém nerozpozná disk

Technické detaily:

 • Zaseknutí může být způsobeno poškozením vodicích kolejnic
 • Elektromotor pohybující hlavami může selhat
 • V některých případech se hlavy “přilepí” k povrchu plotny při dlouhodobé nečinnosti

Opotřebení ložisek

Co se děje? Ložiska v motoru HDD umožňují hladké otáčení ploten. Časem se však opotřebovávají, což vede k různým problémům.

Příznaky:

 • Disk tzv. pípe, bzučení nebo vrčení při provozu disku
 • Nepravidelné otáčení ploten
 • Zpomalení přístupu k datům

Technické detaily:

 • Opotřebená ložiska zvyšují tření, což vede k přehřívání motoru HDD
 • Nestabilní rotace ploten způsobuje problémy se čtením/zápisem dat
 • V extrémních případech může dojít k úplnému selhání motoru a pád hlav na plotny

Opotřebení ložisek může způsobovat charakteristické cvakání nebo chrčení, které se může postupně zhoršovat.

Problémy s elektronikou

Selhání řadiče disku

Selhání řadiče disku může způsobit neobvyklé zvuky, jako jsou klikání nebo pískání. Tyto zvuky signalizují problémy s řídicí elektronikou, která nedokáže správně ovládat čtecí/zapisovací hlavičky. Pokud zaznamenáte takové zvuky, je důležité okamžitě zálohovat data a vyhledat odbornou pomoc.

Problémy s napájením disku

Mohou způsobit neobvyklé zvuky, jako je pískání nebo nepravidelné hučení. Tyto zvuky často indikují nestabilní napájení, které může poškodit vnitřní komponenty disku. Pokud slyšíte takové zvuky, je důležité disk co nejdříve vypnout a zkontrolovat napájecí zdroj.

 • Slyšíte podivné zvuky? Cvakání, bzučení nebo škrábání mohou signalizovat nedostatečné napájení motoru disku.
 • Nemůžete přistupovat k datům? Nestabilní napájení často vede k nečitelnosti dat, i když systém disk detekuje.
 • Disk se samovolně odpojuje? Kolísavé napětí způsobuje nepravidelné odpojování a připojování disku.
 • Počítač se nespustí? Nedostatečné napájení může bránit rozpoznání disku při startu systému.

Technické aspekty problémů s napájením disku

 • Nedostatečné napětí – Co se děje: Disk potřebuje stabilní napětí (typicky 5V nebo 12V) pro správnou funkci. Při poklesu napětí pod kritickou úroveň (například 4.5V pro 5V linku) se motor disku nemusí roztočit nebo udržet stabilní otáčky.
 • Důsledky: Neschopnost číst data, nestabilní výkon, potenciální poškození čtecích hlav.

Kolísání napětí

 • Co se děje: Náhlé výkyvy napětí způsobují nestabilitu v elektronice disku. Řadič disku může opakovaně restartovat své operace.
 • Důsledky: Přerušovaný přístup k datům, riziko poškození elektroniky disku.

Problémy s rozběhovým proudem

 • Co se děje: Při startu disk vyžaduje vyšší proud (až 2A) pro roztočení ploten. Nedostatečný proud brání správnému rozběhu.
 • Důsledky: Disk se nerozběhne, systém ho nedetekuje.

Napájením disku

 • Co se děje: Komponenty na desce plošných spojů disku (např. pojistky, kondenzátory) mohou selhat a narušit distribuci napájení.
 • Důsledky: Částečná nebo úplná nefunkčnost disku, riziko ztráty dat.

Problémy se softwarem HDD – Selhání interního softwaru pevných disků

Klíčové příznaky problémů s interním softwarem disku:

 • Disk není rozpoznán: BIOS nebo operační systém nedetekuje váš pevný disk.
 • Neobvyklé zvuky při startu: Slyšíte opakované cvakání nebo pípání při pokusu o načtení disku.
 • Zamrznutí při přístupu: Disk se objevuje v systému, ale při pokusu o přístup k datům systém zamrzne.
 • Nesprávná kapacita: Systém hlásí výrazně menší nebo větší kapacitu, než disk ve skutečnosti má.
 • Ztráta oddílů: Všechny oddíly na disku náhle zmizí nebo se jeví jako nenaformátované.

Technické aspekty problémů s interním softwarem disku:

Poškození firmware

 • Co se děje: Firmware disku, uložený v speciální části disku zvané “systémová oblast”, se poškodí nebo zkorumpuje.
 • Důsledky: Disk nemůže správně inicializovat své komponenty, což vede k nečitelnosti dat nebo úplné nefunkčnosti.

Chyby v tabulce překladu hlaviček (Translator Table)

 • Co se děje: Tabulka mapující fyzické sektory na logické adresy je poškozena.
 • Důsledky: Disk nemůže správně lokalizovat data, což vede k chybám čtení nebo zdánlivé ztrátě dat.

Selhání modulu self-monitoringu (S.M.A.R.T.)

 • Co se děje: Modul sledující zdraví disku přestane fungovat nebo hlásí falešné chyby.
 • Důsledky: Disk může předčasně selhat bez varování nebo naopak hlásit falešné chyby vedoucí k zbytečné panice.

Problémy s adaptivními parametry

 • Co se děje: Parametry pro čtení a zápis, které se postupně optimalizují, se poškodí nebo resetují na nevhodné hodnoty.
 • Důsledky: Snížený výkon, zvýšená chybovost při čtení/zápisu, potenciální poškození povrchu ploten.

Chyby v modulu řízení spotřeby

 • Co se děje: Software řídící úsporné režimy disku selže.
 • Důsledky: Disk se neustále zapíná a vypíná nebo zůstává trvale aktivní, což vede k přehřívání a zkrácení životnosti.

Chyby v ovladačích disku

Chyby v ovladačích disku mohou způsobit neobvyklé zvuky, jako je cvakání nebo bzučení. Tyto zvuky mohou naznačovat problémy s komunikací mezi počítačem a diskem. Pokud slyšíte takové zvuky, měli byste zkontrolovat a případně aktualizovat ovladače disku.

Problémy s konfigurací operačního systému

Problémy s konfigurací operačního systému mohou způsobit neobvyklé zvuky, jako je cvakání nebo přerušované hučení disku. Tyto zvuky často signalizují, že systém nesprávně přistupuje k disku nebo opakovaně načítá data. Pokud se setkáte s těmito zvuky, je důležité zkontrolovat nastavení a konfiguraci operačního systému.

Jaké kroky bych měl podniknout, pokud můj disk začne cvakat nebo chrčet