fbpx

IT Audit nabízí dvě základní oblasti řešení:

 1. Softwarový audit a management
 • zamezuje provozování nelegálního software a zabraňuje porušování autorských práv ve Vaší firmě
 • snižuje náklady při nákupu softwarových licencí a hardwarového vybavení
 • zamezuje nežádoucím aktivitám uživatelů, např. hraní her v pracovní době, zneužívání firemního Internetu
 • zavádí  evidenci počítačů, software, licencí
 1. Bezpečnostní audit
 •  pomáhá řešit krizové situace
 • navrhuje opatření a řešení identifikovaných zranitelných míst
 • zajišťuje nezávislý pohled na bezpečnost Vaší společnosti
 • analyzuje přístupová práva a zabezpečuje přístup

Mnoho společností má rozvětvenou a nepřehlednou infrastrukturu informačních technologií s různorodou technikou. K nápravě musí být nejprve proveden audit celého systému, který identifikuje stávající struktury a procesy z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.

Zpráva obsahuje:

 • informace pro řízení a rozhodování o IT
 • alternativy zlepšení v IT

Klientům nabízíme vypracování auditu a komplexní realizaci. 

Výhody:

 1. Plánování provozních nákladů i investic
 2. Optimalizace výdajů
 3. Zdůvodnění investic
 4. Školení managementu

Úloha : Analýza současného stavu

 • serverů
 • PC
 • ostatní IT techniky (mobilní, tablety atd.)
 • datových sítí
 • licenčního a aplikačního software
 • záloh – archivace dat
 • bezpečnost dat

Výsledek auditu

Zhodnocení současného stavu

Návrhy realizace

 • bezpečnostní politiky a  archivačního systému
 • politiky licenčního software
 • varianty dalšího rozvoje IT
 • pořizování hardware
 • pořizování software