fbpx

Popis služby

Optické sítě dnes tvoří základní stavební článek všech výkonných a spolehlivých datových sítí.

Protože zaměstnáváme profesionální techniky, nabízíme naše služby i těm, kteří zatím nemají k dispozici potřebné vybavení a know how.

Ceník prací

Základní úkony Cena bez DPH
Svaření prvních 5-ti optických vláken ve spojce (SM/MM) 1 600 Kč
Svaření každých dalších 3 vláken     800 Kč
Zakončení vlákna pigtailem (příplatek)     120 Kč
Měření 3 vláken – přímá metoda (SM/MM), 1300nm, 1550nm, včetně vypracování měřících protokolů 1 500 Kč
Měření 3 vláken – OTDR (SM)  1300nm, 1550nm, včetně vypracování měřících protokolů  1 300 Kč
Měření vláken – OTDR (MM), včetně vypracování měřících protokolů dle dohody
Měření 3 vláken – přímá metoda a OTDR (SM) obě strany, 1300nm, 1550nm, včetně vypracování měřících protokolů 1 700 Kč
Dopravné, včetně času stráveného na cestě za 1km      12 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována dle platné právní normy

Popis servisních služeb

Za měsíční paušál nabízíme nonstop servisní služby na práci na optické síti. Současně lze dohodnout i držení základního materiálu pro servis. Garantujeme reakční dobu do 3 hodin od nahlášení klientem. Jednotlivé úkony jsou dále účtovány dle standardního ceníku nebo smluvních podmínek. Je možné i držení i specielních náhradních dílů apod.

Ceník servisních služeb

Cena za jednotlivé úkony je stanovena dohodou a uvedena v servisní smlouvě. Cena se odvíjí od rozsahu sítě, poskytovaných služeb a délky kontraktu.

Proč používat optické kabely

Žijeme v době, kdy stále narůstají požadavky na vyšší datovou prostupnost sítí jako je, rychlý přístup k internetu, IPTV nebo video na vyžádání,  tyto služby však významně navyšují datové toky. Pro příklad, jeden televizní program vysílaný v kvalitě HD může mít i po kompresi MPEG-4 datový tok 19 Mbps. A při řešení těchto problémů nám mohou dobře posloužit právě optická vlákna. A to hned z několika důvodů:

  •  Přenosová kapacita optické sítě může dosahovat až desítky Gbps a vzdálenost přenosu dat až desítky kilometrů.
  • Optický dvouvláknový kabel pro vnitřní instalace je až o polovinu lehčí a tenčí než metalický UTP kabel.
  • Optická vlákna jsou imunní proti rušení elektromagnetickým polem. Z toho vyplývá, že optický kabel může být bez jakéhokoliv ovlivnění veden například v souběhu s instalací 230 V
  • V případě optických kabelů nehrozí riziko vzniku požáru přehřátím nebo vznikem jiskry.

Typy optických vláken

Multimode (MM) – mnohavidová vlákna.

Pro multimódová vlákna se používají optické kabely s průměrem jádra 50 a 62,5 µm. Typickou vlnovou délkou těchto vláken je 850 nm pro gigabitové   aktivní prvky a 1310 nm pro 100Mbitové aktivní prvky. Technologie používající multimódová vlákna je levnější, protože používá jako generátor světla LED. Ale umožňuje využití pouze do vzdálenosti cca 2 km.

Singlemode (SM) – jednovidová vlákna.

Pro singlemódová vlákna se používají optické kabely s průměrem jádra 9 µm. Typickými vlnovými délkami jsou 1310 nm a 1550 nm. Pro generování a detekci světla se využívá polovodičového laseru, který umožňuje použití i na vzdálenosti v desítkách kilometrů.

Protože každé optické vlákno je nutné zakončit patřičným konektorem, uvádíme příklady všech běžně používaných konektorů pro multimódová a singlemódová vlákna. V naší síti nejčastěji využíváme konektory typu SC, FC, LC, ST a E2000.