fbpx

Často kladená otázka našich zákazníků je, zda-li poškozené pevné disky nebo jiné datové nosiče opravujeme? Oprava disku je mýtus a pravdou je, že jakkoli poškozené datové nosiče nelze v pravém slova smyslu opravit. Poškozený disk nelze nikdy uvést do takového stavu, aby mohl dále fungovat bez rizika dalších selhání či rizika ztráty uložených dat.

Narazíte-li na společnost, která tvrdí, že provádí opravu disků, vyhněte se jí raději obloukem. Často se jedná o společnosti, které se snaží nalákat zákazníky na jednoduché slogany a líbivé fráze. Takové společnosti vesměs nemají ani technické zázemí, ani znalosti či zkušenosti pro práci s poškozenými datovými nosiči na technologické úrovni.

V situaci, kdy nejste schopni získat přístup ke svým datům, můžete využít služeb společností se specializací na záchranu dat. Takové společnosti, jako je například ta naše, mají dostatečně kvalitní zázemí a dostatek know-how pro práci s poškozenými disky. Poškozený datový nosič vždy uvedeme krátkodobě do takového stavu, abychom mohli bezpečně vyčíst všechna uložená data. V žádném případě se tedy nedá mluvit o opravě v pravém slova smyslu.

Výjimkou je situace, kdy pevný disk „neprojde“ výstupním testem kvality přímo ve výrobním závodě. Nebo se jedná o pevný disk, který se výrobci vrátil do výrobního závodu v rámci reklamace. V takovém případě je možné, že se výrobce rozhodne daný disk opravit přímo ve výrobním závodě. Cílem výrobce je samozřejmě minimalizace ztrát a cíl negenerovat další elektronický odpad. Takto opravené disky většinou výrobci viditelně označují. Jako příklad můžeme uvést firmu Seagate, která takové opravy provádí. V praxi se tak můžete například setkat s disky Seagate, které mají zeleně orámovaný polep a jsou dodatečně označené slovy „Seagate Recertified Product“ nebo „Seagate Certified Repaired“.

Věříme, že Vám tento článek poskytl odpověď na otázku, jestli je oprava disku možná. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat pomocí některého z našich kontaktů.

Oprava disku nebo Záchrana dat